Zamach na sądy - konferencja prasowa

Na środowej konferencji prasowej oceniłem, że PiS chce dobić wymiar sprawiedliwości, który w ciągu ostatnich 27 lat był
niezależny i niezawisły. Tak zostało to nie tylko zapisane w polskiej konstytucji, tak to zostało zaplanowane przez nas wszystkich, którzy walczyliśmy
o suwerenną, demokratyczną i działającą zgodnie z zasadami praworządności Polskę.
Uważam, że niezawisłe i niezależne sądownictwo było celem, tych, którzy przechodzili przez komunistyczne areszty i więzienia, walcząc
z PRL-em. Chodziło o to, żeby wymiar sprawiedliwości był gwarantem, że żaden obywatel ze swoimi prawami i wolnościami obywatelskimi nie będzie
niesprawiedliwie traktowany.
A teraz nowelizacje ustaw o KRS oraz o ustroju sądów powszechnych są "antydemokratycznym Blitzkriegiem PiS-u" i mają doprowadzić do "dorżnięcia wymiaru sprawiedliwości".
Nowe prawo spowoduje, że to politycy będą ferowali wyroki, a minister sprawiedliwości i jego polityczne otoczenie będą decydowali o tym, co jest lub nie jest sprawiedliwe. Nowelizacje ustaw mają doprowadzić też do "politycznej dominacji nad sądami oraz do zlikwidowania niezależności wymiaru sprawiedliwości i trójpodziału władzy".
My, jako politycy Platformy Obywatelskiej, i w Sejmie, i w Senacie będziemy kategorycznie przeciwko temu protestować i temu się
sprzeciwiać