Uchwała Senatu z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów przyjęta

Izba jednogłośnie przyjęła uchwałę z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów z inicjatywy posłów PO. 

Niezależne Zrzeszenie Studentów, pierwsza oficjalna organizacja studencka niezależna od władz komunistycznych, została powołana we wrześniu 1980 r. na fali rewolucji solidarnościowej. Przypominają też, że NZS było ważnym partnerem politycznym wspierającym działania „Solidarności” w walce z reżimem komunistycznym, a także że odegrało ogromną rolę w reformowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w trzydziestą piątą rocznicę rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów wyraża najwyższe uznanie dla działalności studentów, którzy domagali się przestrzegania praw człowieka i obywatela, podstawowych swobód politycznych, demokratyzacji państwa, poszanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych, a także autonomii wyższych uczelni” – czytamy w uchwale.

Senat wyraził podziękowanie dla kolejnych pokoleń młodych ludzi aktywnie działających w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na rzecz Polski.

projekt uchwały dot. NZS druk.pdf

Pobierz