Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka