Oświadczenie Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów w sprawie Ukrainy