Odpowiedź na pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań Policji podczas uroczystości pogrzebowych śp. "Inki" i "Zagończyka" w Gdańsku