Moje dokonania

Senat 2015-2019

Poniżej tylko niektóre ze spraw, którymi zajmowałem się:

 • Interweniuję w sprawie planów zamknięcia pieca i stalowni w hucie ArcelorMittal.
 • Zabiegałem o utrzymanie biletów MPK: na jedną linię oraz 20-minutowego.
 • Wspieram rodziców i nauczycieli protestujących w obronie polskiej szkoły.
 • Wielokrotnie występowałem w Senacie w obronie Konstytucji, Praworządności i Praw Obywatelskich
 • Uczestniczyłem w demonstracjach w obronie trybunału Konstytucyjnego i wolnych sądów
 • utworzyłem i prowadzę biuro Interwencji Obywatelskich w KrakowieSenat 2011-2015:

Poniżej tylko niektóre ze spraw, którymi zajmowałem się w Senacie, na rzecz Polski i Krakowa:

 • Uratowaliśmy drzewa na Placu Inwalidów. Udało się też przekonać Prezydenta Krakowa do kompleksowej rewitalizacji Parku Krakowskiego.
 • Interweniowałem w Ministerstwie Finansów, dzięki czemu powstaje lepszy system obsługi podatników, a kontrole u przedsiębiorców są ograniczone.
 • Skutecznie wsparłem starania o pozyskanie nowych tramwajów. Pierwsze egzemplarze „Krakowiaka” już służą mieszkańcom. Docelowo będzie ich 36.
 • Wielokrotnie interweniowałem w Ministerstwie Infrastruktury przeciw masowemu wycinaniu drzew.
 • Dbałem o miejsca pracy. Dzięki moim interwencjom powołano w Krakowie Centrum Operacji Lądowych, a Centrum Operacji Specjalnych utrzymało ten sam poziom zatrudnienia. Kraków jest dzisiaj jednym z pięciu najważniejszych ośrodków wojskowych w Polsce, a My możemy czuć się bezpiecznie.
 • Przyczyniłem się do uratowania przed likwidacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej.
 • Moim priorytetem były starania o wzmocnienie bezpieczeństwa w Polsce między innymi poprzez zwiększenie obecności sił NATO w Polsce.
 • Wspierałem działania na rzecz niepodległości Ukrainy, aby wschodnia granica Polski dalej była bezpieczna
 • Starałem się również o to, by w Polsce znalazło się jak najwięcej amerykańskiego sprzętu i żołnierzy.
 • Zabiegałem o przyjęcie ustawy, dzięki której nakłady na obronność wzrosły do 2% PKB.
 • Pracowałem także w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W czerwcu przyjęto jednogłośnie raport, który przygotowałem.

Minister Obrony Narodowej 2007-2011:

Za jego kadencji w MON zrealizowano m.in.:
- likwidację poboru do armii
- zakończono misję wojskową w Iraku i Czadzie
- wyposażono misję w Afganistanie w profesjonalny sprzęt
- przygotowano plan wycofywania naszych żołnierzy z Afganistanu
 
Bogdan Klich przeprowadził szeroki program profesjonalizacji naszej armii, która za jego kadencji  została w pełni uzawodowiona. W ślad za profesjonalizacją wprowadzone zostały liczne ustawy i reformy w wojsku:
- ustawa o zakwaterowaniu
- ustawa o Narodowych Siłach Rezerwowych
- ustawa o weteranach działań poza granicami państwa
- reforma systemu szkolenia wojskowego
- reforma  żywieniowa
- reforma administracji i infrastruktury wojskowej
 
Polska stała się aktywnym graczem na międzynarodowej arenie polityki bezpieczeństwa i obrony. Głos ministra Bogdana Klicha był brany pod uwagę zarówno w strukturach NATO jak i Unii Europejskiej.

Poseł do Parlamentu Europejskiego (VI kadencja - 2004-2007) :
 
Poseł na Sejm ( IV Kadencja 2001 - 2004)
 
Doradca głównego negocjatora Polski z Unią Europejską (1998 – 1999):
- współtwórca polskiego stanowiska negocjacyjnego
 
Wiceminister Obrony Narodowej (1999 – 2000) odpowiedzialny za:
- współpracę Polski z NATO
- rozszerzenie współpracy wojskowej Polski z Litwą, Łotwą, Estonią, Słowacją i Ukrainą.
Z upoważnienia władz PO założyciel Platformy Obywatelskiej w Małopolsce (2001)
 
Prezes Instytutu Studiów Strategicznych (1997-2007 ): 
- Instytut Studiów Strategicznych jest liczącą się placówką ekspercką, współpracującą z wieloma ośrodkami zajmującymi się sprawami międzynarodowymi i zagadnieniami bezpieczeństwa w kraju i za granicą. Instytut zajmuje się najważniejszymi problemami polskiej polityki zagranicznej, integracją ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi oraz relacjami ze wschodnimi sąsiadami
 
Założyciel i Prezes Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji (1993- 1997):
- Fundacja MCRD – to jedna z pierwszych polskich organizacji pozarządowych, zajmująca się promowaniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego .W MCRD organizowano debaty, które ułatwiały dialog między przedstawicielami różnych orientacji politycznych, a międzynarodowe konferencje służyły wymianie doświadczeń między politykami z różnych krajów
 
Członek Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej, Unii Demokratycznej i Unii Wolności:
- w latach 90. zasiadał we władzach krajowych UD i UW (1989 – 2001)
 
Działalność opozycyjna:
W latach 80. działał w Ruchu Wolność i Pokój
- w stanie wojennym internowany w Załężu
 
Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Medycznej w Krakowie: 
- członek władz krajowych NZS – 1980 – 1981. Działał w podziemnym NZS.
- W latach 70. współpracował z opozycją demokratyczną – po śmierci Stanisława Pyjasa był działaczem młodzieżówki Studenckiego Komitetu Solidarności