Międzyparlamentarne posiedzenie komisji spraw zagranicznych AFET z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych

W dniu 23 lutego 2015 r. jako członkowie Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Bezpieczeństwa i
Obrony (SEDE) Parlamentu Europejskiego wraz z członkami europejskich parlamentów narodowych wymienialiśmy poglądy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem na temat priorytetów NATO na rok 2016 i na szczyt NATO w tym roku w Warszawie.

Podczas dyskusji wyraziłem swoją opinie,  że ostatnie spotkanie ministrów obrony było ważne, zarówno jeśli chodzi o trwałe rozmieszczenie sił sojuszu na wschodniej flance, jak i wzmocnienie zdolności NATO. Przyznał, że jak do tej pory tylko Amerykanie wyrazili gotowość do wydania środków finansowych na ten cel, jak i określili uzbrojenie na wschodniej flance. Spytał SG Stoltenberga, czy sojusznicy europejscy oraz Kanada deklarują gotowość do wydania środków na ten cel i przekazanie uzbrojenia.

 Odpowiadając na pytania, SG Stoltenberg wyraził swoje zadowolenie z dialogu między PE i parlamentami narodowymi. Uważał pomysł stworzenia stałych komisji parlamentarnych za ciekawy, ale zauważył, że takie decyzje będą musiały być podejmowane samodzielnie przez parlamenty.


Wyjaśnił ponadto, że zwiększenie obecności wojskowej we wschodniej flance NATO będzie miało międzynarodowy charakter, aby wzmocnić wiarygodność sił naziemnych i zbiorowej obrony NATO. „Atak na jednego sojusznika będzie atakiem na cały sojusz”, powiedział. Poinformował, że siły reagowania NATO zwiększyły się trzykrotnie z 13.000 do 40.000 żołnierzy.