Konferencja "Wielokulturowa Europa wyzwaniem dla edukacji"