Konferencja prasowa dotycząca powołania Biura Internwencji Obywatelskich

Dziś o godz. 12:00 w Biurze Regionu PO  RP Małopolska odbyła się konferencja prasowa  na temat powstania Biura Interwencji Obywatelskich.
Biuro Interwencji Obywatelskich zostało powołane przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej 6 grudnia 2016 roku.
Powstanie Biura jest reakcją na coraz częstsze informacje o przypadkach łamania praw obywatelskich w Polsce.
Podstawą działań Biura jest DEKALOG WOLNOŚCI:
1. Wolności słowa,
2. Wolności mediów i Internetu,
3. Wolności zgromadzeń,
4. Wolności sumienia,
5. Wolności organizacji obywatelskich,
6. Wolności samorządów,
7. Wolności kultury,
8. Wolności nauki,
9. Wolności gospodarczej,
10. Wolności parlamentu.

Biuro zapewnia podstawową pomoc prawną w przypadkach łamania praw obywatelskich i praw człowieka oraz koordynuje akcje informacyjne.

Osoby, które czują się represjonowane przez władzę mogą zgłaszać się do Biura Interwencji Obywatelskich lub do  biur poselskich posłów Platformy Obywatelskiej oraz do biur regionalnych PO.