Interwencja do Ministra Energii Tchórzewskiego w sprawie podwyżek cen energii i wsrzymaniu prac wielkiego pieca w ArcelorMittal w Krakowie

Sz.  P.  
Krzysztof  Tchórzewski
Minister Energii

 
W tym tygodniu firma ArcelorMittal Poland wydała oświadczenie, że firma planuje tymczasowo wstrzymać prace wielkiego pieca i stalowni w swoim krakowskim oddziale.

Decyzja o wstrzymaniu prac wielkiego pieca jest podyktowana między innymi ostatnią znaczącą podwyżką cen energii, które w Polsce są wyższe niż np. w Niemczech. Ponadto huty w Polsce nadal nie mogą liczyć na zapowiadane od dawna rekompensaty pośrednich kosztów CO2, które otrzymują producenci stali w wielu krajach UE. Sytuacja ta wynika pośrednio z polityki rządu, opartej na polityce węgla oraz nie inwestowania i nie propagowania odnawialnych źródeł.

Mając na uwadze powyższe bardzo proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

1.       Jak zmieniają się ceny energii dla przedsiębiorstw w porównaniu z rokiem ubiegłym?
2.       Dlaczego ustawa z 28 grudnia 2018r. o zamrożeniu cen energii nie zapobiegła podwyżkom?
3.       Kiedy planowane jest  zakończenie prac nad do projektu rozporządzenia do ustawy ws. cen prądu, które umożliwi wypłatę
rekompensat ?
4.       Czy planowane rozporządzenie w pełni zrekompensuje przedsiębiorstwom podwyżki? 

Pozdrawiam 

Bogdan Klich

Senator RP