Dla malkonentów

W 1990 roku mieliśmy połowę zamożności Czechów, w 2007 roku 2/3, a w ubiegłym już 5/6. Obrazek pokazuje nasz skok w okresie 2007-2014, przy czym Czechy jako punkt odniesienia mają wartość 100 (PKB na głowę). Te 7 lat to wyjście z ogona wśród byłych demoludów do wysokiej pozycji, całkiem bliskiej już czołówce.

Źródło: http://goo.gl/V4xdgh