Biuro Interwencji Obywatelskich

Biuro Interwencji Obywatelskich działające w Krakowie oraz służące całej Małopolski ma być narzędziem przy pomocy, którego opozycja będzie w dalszym ciągu wspierała obywateli w dochodzeniu ich słusznych praw do wolności zgromadzeń.

Filozofia PiS zasadza się na tym, że zmieniając trochę ustawę o zgromadzeniach wytworzyć w społeczeństwie atmosferę strachu, leku, tak żeby obywatele nie byli gotowi do tego, aby korzystać z przysługującego im prawa do zgromadzeń. A przecież to prawo w Konstytucji i Konstytucja jako najwyższy akt ustawodawczy gwarantuje każdemu obywatelowi RP prawo do gromadzenia się tytułem wyrażania swojego protestu bądź opinii.#BIO