37. rocznicą Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności