27 Szczyt Przewodniczących Klubów Parlamentarnych Grupy EPP