Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban Ki-Moonem w Strasbourgu podczas obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Poważna dyskusja o wyzwaniach, przed którymi stoi współczesny świat - wojna Rosji z Ukrainą, rewolucje na Bliskim Wschodzie.

A przy okazji został przyjęty jednogłośnie mój raport przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.