XVII Święto Ulicy Tetmajera w Krakowie

Wspaniała inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, mieszkańców oraz władz Rady Dzielnicy VI Bronowice, której celem jest kultywowanie tradycji i kultury Bronowic.Miałem także zaszczyt wręczyć Towarzystwu Przyjaciół Bronowic, Medal Senatu RP za ich prawie 25-letnią działalność na rzecz Bronowic.