Wsparcie mojej kandydatury ze strony samorządowców