Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w Senacie

Dziś w Senacie toczyła się dyskusja nad projektem ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego.

"Teraz, kiedy dyskutujemy nad trzecim – zaznaczam: trzecim – detonatorem, który został podłożony pod Trybunał Konstytucyjny, zadziwia determinacja, z jaką większość rządząca realizuje ten program, i to wbrew rozmaitym opiniom, nie tylko środowisk krajowych, ale także liczących się środowisk zagranicznych. PiS dąży, krótko mówiąc, do przekształcenia polskiej demokracji liberalnej w demokrację wyborczą; taka jest wasza intencja.I przyznajcie się do tego, że chodzi o to, aby podstawowe prawa i swobody obywatelskie nie miały swojego gwaranta, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Dlatego dążycie do tego, aby został on definitywnie sparaliżowany”

Całe przemówienie znajduje się w stenogramie z dzisiejszego posiedzenia 

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,467,1.html