Uroczystość wręczenia medali " Dziękujemy za wolność"

Podczas uroczystości wręczono zostało ponad czterdzieści medali " Dziękujemy za wolność" osobom niezależnej Małopolski z lat 80 XX wieku.

Medalami zostali uhonorowani: Abrahamowicz Kuba, Bajek Zbigniew, Bieniasz Maciej, Bereś Jerzy śp., Boruta Tadeusz, Brincken Adam, Bryła Jerzy ks., Globisz Krzysztof, Jurasz Tadeusz, Kornhauser Julian, Mackiewicz Lech "Czako" , Maj Bronisław, Marchewczyk Rafał,  Michałowska
Danuta śp., Mickiewicz Aldona, Misiniec Stefan ks., Mucha Eugeniusz śp., Nowosielski Jerzy, Nyczek Tadeusz, Oczkoś Andrzej, Olszewska Izabela, Oramus Romuald, Orkisz Paweł, Polkowski Jan, Polony Anna, Rasiewicz Monika, Rodziński Stanisław, Romanowski Jacek, Rostworowski Marek, Skąpska Barbara śp., Skrzynecki Piotr śp., Sobocki Leszek, Sobolewski Stanisław, Stabro Stanisław, Szaruga Leszek, Szczepański Jan Józef śp., Tabisz Stanisław, Tarabuła Janusz, Urbanowicz Danuta śp., Waltoś Jacek, Warzecha Marian, Woziwodzki Jerzy, Zagajewski Adam, Zechenter Paweł.

Foto: Jacek Maria Stokłosa