The Defence of Europe: Poland and Britain in Testing Times

02 lipca uczestniczyłem w obradach Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu – jednego z najważniejszych wydarzeń polsko-brytyjskiego dialogu.