Senat

Interwencje

Odpowiedź Andrzeja Siezieniewskiego Prezesa Zarządu na interwencję Senatora Bogdana Klicha w sprawie chóru Polskiego Radia (09.02.2012)

Pobierz

Odpowiedź Ministra Finansów na wystąpienie Senatora Bogdana Klicha w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla żołnierzy i policjantów (14.02.2012)

Pobierz

Pismo do Profesora Antoniego Tajdusia — Rektora AGH w sprawie w sprawie obowiązku kontynuacji nauki języka obcego (22.02.2012)

Pobierz

Pismo do Stanisława Jędrzejewskiego — Przewodniczego Rady Nadzorczej Polskiego Radia w sprawie uchronienia Chóru Polskiego Radia (27.02.2012)

Pobierz

Odpowiedź prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kąkola — Prorektora AGH w sprawie kontynuacji nauki języka obcego (22.03.2012)

Pobierz

Odpowiedź Pana Jerzego Millera — Wojewody Małopolskiego w sprawie Konkursu Burgundzkiego (17.04.2012)

Pobierz

Odpowiedź Pana Jakuba Szulca — Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie refundacji leków psychotropowych (08.05.2012)

Pobierz

Pismo do Pana Marka Sowy — Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie stworzenia Regionalnego Domu Pomocy Społecznej i powierzenia realizacji tego zadania Fundacji Wspólnota Nadziei (21.06.2012)

Pobierz

Prośba do Pana Bogusława Kośmidera — Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie nadanie tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Miasta Krakowa — Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu (30.06.2012)

Pobierz

Odpowiedź Pana Jacka Krupy — Członka Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Stowarzyszenia "Scena Moliere” (31.07.2012)

Pobierz

Podziękowanie od Jurka Owsiaka (25.03.2013)

Pobierz

Pismo do Pana Bogusława Nowaka — Dyrektora Naczelnego "Opera Krakowska" w Krakowie z prośbą o informację nt. zwolnienia Pana Konrada Szota — Przewodniczącego Związku Zawodowego (16.05.2013)

Pobierz

Pismo do mgr. inż. arch. Janusza Cedro — Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o informacje dotyczącą altany w Ostrowcu Świętokrzyskim (30.07.2013)

Pobierz

Pismo do Prof. Jacka Majchrowskiego — Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pomników dwóch wielkich Polaków: Jana Nowaka Jeziorańskiego i Profesora Władysława Bartoszewskiego (28.04.2015)

Pobierz

Pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpieczeństwa podczas ŚDM (26.08.2015)

Pobierz

Odpowiedź Grzegorza Karpińskiego — Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpieczeństwa podczas ŚDM (10.09.2015)

Pobierz

Odpowiedź na oświadczenie w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych (25.04.2012)

Pobierz

Oświadczenie skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych (29.03.2012)

Pobierz

Komisje i kluby