Senat

Interwencje

Odpowiedź Andrzeja Siezieniewskiego Prezesa Zarządu na interwencję Senatora Bogdana Klicha w sprawie chóru Polskiego Radia (09.02.2012)

Pobierz

Odpowiedź Ministra Finansów na wystąpienie Senatora Bogdana Klicha w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla żołnierzy i policjantów (14.02.2012)

Pobierz

Pismo do Profesora Antoniego Tajdusia — Rektora AGH w sprawie w sprawie obowiązku kontynuacji nauki języka obcego (22.02.2012)

Pobierz

Pismo do Stanisława Jędrzejewskiego — Przewodniczego Rady Nadzorczej Polskiego Radia w sprawie uchronienia Chóru Polskiego Radia (27.02.2012)

Pobierz

Odpowiedź prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kąkola — Prorektora AGH w sprawie kontynuacji nauki języka obcego (22.03.2012)

Pobierz

Odpowiedź Pana Jerzego Millera — Wojewody Małopolskiego w sprawie Konkursu Burgundzkiego (17.04.2012)

Pobierz

Odpowiedź Pana Jakuba Szulca — Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie refundacji leków psychotropowych (08.05.2012)

Pobierz

Pismo do Pana Marka Sowy — Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie stworzenia Regionalnego Domu Pomocy Społecznej i powierzenia realizacji tego zadania Fundacji Wspólnota Nadziei (21.06.2012)

Pobierz

Prośba do Pana Bogusława Kośmidera — Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie nadanie tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Miasta Krakowa — Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu (30.06.2012)

Pobierz

Odpowiedź Pana Jacka Krupy — Członka Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Stowarzyszenia "Scena Moliere” (31.07.2012)

Pobierz

Podziękowanie od Jurka Owsiaka (25.03.2013)

Pobierz

Pismo do Pana Bogusława Nowaka — Dyrektora Naczelnego "Opera Krakowska" w Krakowie z prośbą o informację nt. zwolnienia Pana Konrada Szota — Przewodniczącego Związku Zawodowego (16.05.2013)

Pobierz

Pismo do mgr. inż. arch. Janusza Cedro — Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o informacje dotyczącą altany w Ostrowcu Świętokrzyskim (30.07.2013)

Pobierz

Pismo do Prof. Jacka Majchrowskiego — Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pomników dwóch wielkich Polaków: Jana Nowaka Jeziorańskiego i Profesora Władysława Bartoszewskiego (28.04.2015)

Pobierz

Pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpieczeństwa podczas ŚDM (26.08.2015)

Pobierz

Odpowiedź Grzegorza Karpińskiego — Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpieczeństwa podczas ŚDM (10.09.2015)

Pobierz

Wystąpienia.

1, II posiedzenie Senatu, 18 listopada 2015 roku

Żadne państwo europejskie solo nie poradzi sobie z zagrożeniem terrorystycznym, dlatego musimy działać wspólnie - moje wystąpienie w Senacie nt. projektu uchwały "W imię solidarności z Narodem Francuskim" przedłożonego przez Grupę Senatorów PO :

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!


Przygotowaliśmy ten projekt uchwały w związku z emocjami, jakie nam wszystkim towarzyszyły. Wszyscy widzieliśmy to samo – obrazy z Paryża przypominały nam zamachy w Madrycie, zamachy w Londynie sprzed dziesięciu czy jedenastu laty, i ten, od którego rozpoczął się nowoczesny terroryzm, te sypiące się wieże World Trade Center z 2001 r. Terroryzm współczesny różni się radykalnie od tego terroryzmu, którego Europa doznawała w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych – on nie zna granic, on jest szybszy aniżeli prędkość światła. Wystarczą trzy osoby, żeby zorganizować duży zamach terrorystyczny, który sparaliżuje wielkie miasto i wywoła panikę w całym państwie: ktoś, kto jest odpowiedzialny za zgromadzenie środków, ktoś, kto jest odpowiedzialny za zaplanowanie ataku terrorystycznego i ta jedna osoba – jedna, niekoniecznie więcej – która ten atak przeprowadzi. W związku z tym współpraca międzynarodowa w celu zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania wydaje się sprawą konieczną, a wzmocnienie tej współpracy – sprawą niezbędną. Jeżeli nie wzmocnimy współpracy tu, w Europie, poprzez Unię Europejską, to my także będziemy narażeni na tak straszliwe zdarzenia.

Polska na szczęście nie jest głównym celem terrorystów, ale Polska może stać się takim celem, jeśli terroryzm międzynarodowy w Europie będzie się rozszerzał. Do międzynarodowego dżihadu przyłączyło się kilkanaście osób z Polski, a z Francji – ponad 2 tysiące obywateli, obywateli francuskich. Ocenia się, że na koniec ubiegłego roku 5 tysięcy obywateli państw europejskich – w szczególności z Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii, Szwecji oraz Niemiec – przyłączyło się do Państwa Islamskiego. Część z nich wróciła i przenosi ten wirus terroryzmu do Europy. Mówię o obywatelach krajów Unii Europejskiej! Mówię o tych, których średnia wieku w tej chwili jest o pięć lat niższa aniżeli tych młodych Europejczyków, którzy w czasie międzynarodowego, powiedziałbym, skrzyknięcia się wokół sprawy Afganistanu przyłączyli się, opowiedzieli się po stronie mudżahedinów przeciwko najazdowi sowieckiemu. Przeciętny Europejczyk, który pojechał do Syrii i do Iraku, ma dwadzieścia trzy lata. Dwadzieścia trzy lata!

Wydaje się, że żadne państwo europejskie solo nie poradzi sobie z zagrożeniem terrorystycznym. Dlatego w projekcie uchwały znalazł się zapis o tym, że musimy działać wspólnie, że trzeba działać na podstawie porozumień dwustronnych czy wielostronnych, jakie Polska ma z innymi partnerami na kontynencie europejskim i nie tylko. Trzeba też wzmocnić koordynację tych działań na poziomie Unii Europejskiej. Przecież wszyscy wiemy o tym, że po Madrycie i Londynie Unia Europejska wzięła na siebie część odpowiedzialności za zapobieganie międzynarodowemu terroryzmowi i jego zwalczanie. W traktacie lizbońskim wynegocjowanym wspólnie, podpisanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, znalazło się kilka różnych narzędzi pozwalających na to, by lepiej radzić sobie z zagrożeniem terrorystycznym. Oznacza to nie tylko powołanie międzynarodowego koordynatora, który od wielu lat spaja działania Unii Europejskiej. Oznacza to nie tylko współpracę służb wywiadowczych, nie tylko współpracę w ramach Europolu czy współprace wymiarów sprawiedliwości krajów europejskich. Oznacza to także to, co wczoraj przez ministrów obrony po raz pierwszy w historii zostało przywołane, mianowicie klauzulę wzajemnej solidarności na wypadek zagrożenia bądź aktu terrorystycznego. Francuzi odwołali się po raz pierwszy w historii do tej właśnie klauzuli i Polska będzie rozmawiała z Paryżem na temat tego, jaki będzie nasz narodowy wkład we wspólną operację antyterrorystyczną.

Mówię o tym wszystkim dlatego, Panie Marszałku, Wysoki Senacie, abyśmy nie zapomnieli, że oprócz diagnozy potrzebna jest także recepta, że oprócz opisania sytuacji, naszego bólu, współczucia i wyrazów solidarności, trzeba także mówienia o tym, co jest potrzebne Europie, w tym nam, żebyśmy byli bezpieczniejsi. I dlatego wspieram poprawkę zmierzającą do przywrócenia tego zapisu, który z pierwotnego tekstu został usunięty.

A co do wartości europejskich, Panie Senatorze, to wiemy, jak one wyglądają, bo przecież przystępując do Unii Europejskiej, przyjęliśmy kryteria kopenhaskie, na mocy których respektujemy wolności obywatelskie, prawa człowieka, prawa mniejszości, zasady państwa prawa – chciałbym to dzisiaj szczególnie podkreślić – zasady państwa prawnego oraz wiele innych wartości, które są jasno określone w traktatach Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź na oświadczenie w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych (25.04.2012)

Pobierz

Oświadczenie skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych (29.03.2012)

Pobierz

Komisje i kluby