Rusza rewitalizacja Parku Krakowskiego

Bardzo się cieszę, że dzięki moim interwencjom i wspólnemu z mieszkańcami  działaniu rusza rewitalizacja Parku Krakowskiego. Efektem będzie powstanie miejskiego ogrodu, pełnego kolorowych kwiatów i różnorodnej roślinności.

Park stanie się miejscem spotkań mieszkańców - będzie nowy plac zabaw, miejsce do gry w bule, stoły piknikowe, czytelnia i stoliki do gry w szachy.

Liczę, że zrewitalizowany Park Krakowski będzie tętnił życiem i stanie się ważnym miejscem spotkań dla społeczności lokalnej.... Warto walczyć i zabiegać o nasze "małe ojczyzny".

Wszystkim dziękuję za wsparcie i zaangażowanie.

Więcej: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21769505,remont-parku-krakowskiego-powstanie-kolorowy-salon-krakowa.html