Rozpatrywanie ustawy o pomocy dla uchodźców w Senacie