Rocznica marzec '68

Zdjęcie
O '68 pamiętamy. Wczoraj w Senacie i na Uniwersytecie Warszawskim. Wspólnie z Marszałkami Małgorzatą Kidawą-Błońską, Bogdanem Borusewiczem oraz Moniką Wielichowską i Michałem Szczerbą pokłoniliśmy się tym wszystkim, którzy podjęli się niemożliwego i domagali się wolności słowa, zgromadzeń i likwidacji cenzury. Była to też okazja do spotkania z przyjaciółmi, z którymi wspólnie działaliśmy w opozycji demokratycznej lat 70-tych oraz w podziemiu lat 80-tych. Dziś łączą nas białe róże w sprzeciwie wobec zamachu PiS na praworządność i demokrację.