Reprezentowanie Krakowa w Senacie jest dla mnie zaszczytem

"Reprezentowanie Krakowa w Senacie jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Obowiązki senatora wypełniałem sumiennie i rzetelnie, dbając o dobro mieszkańców Krakowa" - list z podsumowaniem mojej 4 - letniej kadencji niebawem w skrzynkach mieszkańców Krakowa.

Działania, które podejmowałem doprowadziły, do tego że Kraków jest jednym z pięciu najważniejszych ośrodków wojskowych w Polsce, co daje nowe miejsca pracy.