Rekomendacja Profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Rekomendacja Profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Cieszy podwójnie. Po pierwsze, jako uznanie w oczach wybitnego człowieka. Po drugie, jako poparcie od osoby, która zna mnie kilkadziesiąt lat.

Więcej rekomendacji: www.klich.pl/glosuja-na-mnie