Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego. To ważny test dla PiS.

Zgodnie z obowiązującym prawem Trybunał Konstytucyjny wzywa Sejm do
powstrzymania się od decyzji, które mogłyby mieć wpływ na wydawane przez
niego w czwartek orzeczenie. Czy PiS uszanuje to stanowisko Trybunału i
odstąpi od dzisiejszych głosowań?