Oświadczenie Senatorów PO o nie wpuszczeniu zainteresowanych na posiedzenie Komisji dot. NGOs