Ostateczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Zdjęcie



Trybunał wydał orzeczenie. To ostateczna instancja. Każdy powinien tę decyzję
uszanować. A Prezydent przyjąć ślubowanie od trzech wybranych wcześniej
sędziów.