O sprawach istotnych dla Krakowa i regionu

Na sobotnim (19.09.2015) spotkaniu z profesorem Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa, w którym uczestniczyła Marszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska, rozmawiałem o potrzebach naszego miasta i regionu oraz możliwościach ich zaspokojenia.

Poruszyliśmy, między innymi, temat organizacji Światowych Dni Młodzieży*. Spotkanie przebiegło na bardzo merytorycznej dyskusji w atmosferze pełnego zrozumienia. Jestem przekonany, że zaowocuje ono w przyszłości.

*O moim skutecznym zainteresowaniu bezpieczeństwem podczas ŚDM napisał Dziennik Polski: 

"Mobilny monitoring dla Krakowa na Światowe Dni Młodzieży 2016"

Finanse. W projekcie budżetu na przyszły rok rząd ujął rezerwę 100 min zł na bezpieczeństwo w naszym mieście, w tym na przenośne kamery.

Podczas referendum w maju ubiegłego roku mieszkańcy opowiedzieli się za rozwojem systemu monitoringu w Krakowie. Od tego czasu urzędnicy jednak niewiele zrobili. W mieście nie zamontowano nowych kamer i na to na razie się nie zanosi. A tymczasem zbliżają się zaplanowane na lipiec 2016 roku Światowe Dni Młodzieży (ŚDM).

Jest jednak szansa na to, że w czuwaniu nad bezpieczeństwem ponad dwóch milionów pielgrzymów i mieszkańców pomoże system mobilnych kamer, w jakie może zostać wyposażona krakowska policja.

Sprawą rozwoju monitoringu w naszym mieście zainteresował się krakowski senator PO Bogdan Klich. -Powołany przez prezydenta Krakowa zespół ds. monitoringu rekomendował sposób, wjakipowinien się rozwijać system kamer w naszym mieście. Później zapanowała dziwna niemoc, stagnacja. Stąd moje działania - wyjaśnia senator Klich. Wystosował on pismo do ministra spraw wewnętrznych, w którym zaznaczył, że w związku z ŚDM 2016 i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas tego wydarzenia powinien powstać w naszym mieście nowoczesny system monitoringu.

Senator Klich zwrócił przy tym uwagę, że w przypadku imprez masowych na tak wielką skalę konieczne jest dostosowanie systemu do zmieniającej się geografii zagrożeń. Stąd też potrzeba stworzenia systemu mobilnego. „Wstępne szacunki mówią o minimum 70 punktach obserwacyjnych. System powinien ruszyć w pierwszej połowie 2016 roku, tak by przeszkolić ludzi i uruchomić procedury” - napisał senator Klich.

W odpowiedzi senator został poinformowany, że służby resortu spraw wewnętrznych oszacowały wydatki związane z zabezpieczeniem ŚDM, a także zakupem niezbędnego sprzętu na zabezpieczenie tego wydarzenia.

Policja w sporządzonej wstępnej kalkulacji kosztów wskazała potrzebę zakupu mobilnych kamer cyfrowych oraz niezbędnych do ich pracy urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak m.in. serwery, rejestratory, mosty transmisyjne itp. Jak podał resort spraw wewnętrznych, w przyjętym 7 września przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok została zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 100 min zł na uzupełnienie wydatków (w tym związanych z organizacją ŚDM) dla policji, straży granicznej, straży pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

-Można przyjąć, że w ramach tych 100 min zł są też pieniądze, które można uznać za promesę na dofinansowanie mobilnego monitoringu w Krakowie - komentuje senator Klich.

Ta wiadomość bardzo ucieszyła krakowską policję. - Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani zarówno technicznie, jak i informatycznie do funkcjonowania monitoringu mobilnego (struktura sieci, światłowody itp.) System ten już po uroczystościach byłby z całąpewnością dobrze zagospodarowany przez krakowską policję - podkreśla nadkom. Katarzyna Cisło z biura prasowego małopolskiej policji. Dodaje, że nowy sprzęt zostałby włączony do monitoringu miejskiego, zastępując stopniowo mocno już wyeksploatowane kamery.

Krakowska policja dysponuje już samochodem, który pełni rolę mobilnej stacji dowodzenia. Ma wysuwane z dachu kamery, które pokazują obraz z zewnątrz i dokumentują zdarzenia. Przygotowując się do zabezpieczenia przyszłorocznych uroczystości, krakowska policja opracowała projekt rozbudowy ruchomej stacji dowodzenia. Nowe kamery mobilne będzie można zainstalować w dowolnym punkcie i za pomocą bezprzewodowych mediów transmisyjnych przesyłać obraz z nich do punktu odbioru.

Próby z kamerami mobilnymi krakowska policja podejmowała już w latach 2007-2008, było to podczas wizyty papieskiej. Jeden z punktów monitoringu był umiejscowiony w balonie nad Błoniami. Natomiast obradujący po referendum zespół ds. monitoringu w mieście rekomendował wprowadzenie (do pięciu lat) systemu opartego na 200 kamerach, w tym 89 już funkcjonujących (część z nich miałaby być zmodernizowana). Przewodnicząca zespołu prof. Janina Czapska zwracała uwagę, że wśród kamer powinny znaleźć się też te dynamiczne, łatwe do przenoszenia. Jej zdaniem policji przydadzą się więc mobilne kamery.

(http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/8164849,mobilny-monitoring-dla-krakowa-na-swiatowe-dni-mlodziezy-2016,id,t.html)

fotografie: https://www.facebook.com/BeataFischerArt