Moje publikacje

Moje publikacje:

  • Instytut Obywatelski 23.06.2021 „Ameryka wróciła do Europy”

https://instytutobywatelski.pl/opinie/288-ameryka-wrocila-do-europy

  • Gazeta Wyborcza 24.05.2021 „Roman Protasiewicz był pod polską opieką. Za wszelką cenę musimy go uwolnić”.

https://wyborcza.pl/7,75968,27119557,raman-pratasiewicz-byl-pod-polska-opieka-za-wszelka-cene-musimy.html

  •  Gazeta wyborcza 24.04.2021 „Bez wolnej Białorusi nie będzie bezpiecznej Europy”

https://wyborcza.pl/7,75968,27014972,bez-wolnej-bialorusi-nie-bedzie-bezpiecznej-europy.html