Międzynarodowa konferencja „Białoruś 2021” w Senacie

Zdjęcie

Celem konferencji była refleksja nad najlepszymi formami zachodniego wsparcia białoruskiego ruchu demokratycznego, nad modelem rozwoju Białorusi, a także nad działaniami, jakie powinny zostać podjęte przez Polskę i kraje zachodnie w perspektywie najbliższego roku i w kontekście wydarzeń, do których dochodzi obecnie na Białorusi.

W konferencji, przeprowadzonej w sposób hybrydowy, udział wzięły osoby zaangażowane w białoruski ruch demokratyczny, a także politycy, parlamentarzyści, byli ambasadorowie oraz eksperci z USA, Litwy, Czech i Unii Europejskiej.