Listy z podpisami poparcia zostały złożone w Państwowej Komisji Wyborczej