Lektura obowiązkowa z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy słowem lub czynem bronią Trybunału

Zdjęcie



Widać początek demolki w systemie prawnym. W tej sytuacji Konstytucja
jest naszym orężem. Jej czytanie przypomina i uświadamia nam, jak ważny
jest ten dokument.