Komisja spraw Zagranicnzych z udziałem głównego negocjatora ds. Brexitu Michel Barniera