Kolejny proces w warszawski sądzie Rejonowym dotyczący blokady marszu ONR w kwietniu 2017 r.