Kolejna odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie działań Policji w Gdańsku