Jak PiS demontuje polską Demokrację1. Zawłaszczenie służb specjalnych jest ewenementem w 26 - letniej historii niepodległej Polski.

PiS już na pierwszym posiedzeniu Sejmu nie pozostawiło opozycji złudzeń. Po raz pierwszy przewodniczący Komisji ds. służb specjalnych został wybrany na stałe. Poprzednio był wybierany rotacyjnie. Ktoś zapyta cóż to zmienia? Ano to, że nie bierze udziału nigdy przedstawiciel opozycji w posiedzeniach Kolegium ds. Służb Specjalnych. To odcięcie opozycji od kontroli parlamentarnej nad służbami. Wg. mnie to jest bardzo niebezpieczne.
Wieczorne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego przez prezydenta RP nie wytrzymuje krytyki prawnej. Nie można ułaskawić osoby niewinnej /tak twierdził PiS do dzisiaj rano/. Skoro prezydent go ułaskawił, to oznacza, że Kamiński wg. prezydenta był winny.

2. Zamach na Trybunał Konstytucyjny.

Pojawił się w bardzo krótkim czasie trzeci projekt PiS zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Przewiduje wybranie pięciu nowych sędziów TK. Nie unieważnia wprost wyboru dokonanego w październiku przez Sejm poprzedniej kadencji. Skutkiem wejścia w życie nowelizacji w tym kształcie będzie istnienie dwóch kompletów pięciu nowych sędziów Trybunału. To naprawdę zamach na niezależne sądownictwo.

Tego obawia się PiS !

3. Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego.

Kpiną z państwa prawa jest ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i trzech jego kompanów. To jest kolejny fatalny krok ze strony pana prezydenta uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll. Wg. profesora - instytucja ułaskawienia jest przeznaczona dla osób, które zostały prawomocnie osądzone. Jest to zamach na niezależność sądu. Jest to złamanie zasady podziału władzy, czyli naruszenie konstytucji. Zaczynamy iść na skraju bezprawia . Niepokoi mnie, że zaczynamy wchodzić na pole ludowego wymiaru sprawiedliwości, a to pachnie czymś bardzo brzydkim - stwierdził prof. Zoll. 

Zaś ten sam Mariusz Kamiński o ułaskawieniu Sobotki przez prezydenta Kwaśniewskiego mówił tak: Decyzja prezydenta była "bezwstydna i bezczelna". - Aleksander Kwaśniewski zachował się w tej sprawie nie jak prezydent, ale jak „prezio” - mówił. - To pokazuje, że jest jakaś nierówność wśród obywateli, że są osoby szczególnie chronione, a taką osobą dla Aleksandra Kwaśniewskiego jest pan Sobotka .

W pełni podpisuję się pod oceną M. Kamińskiego z 2005 roku i dlatego proszę wszystkich zamieńcie nazwisko Kwaśniewski na Duda, a Sobotka na Kamiński , a uzyskacie moją ocenę tej decyzji prezydenta Dudy.

4. Nocne odwołanie szefów AW, ABW, SWW, SKW.

Pod osłoną nocy premier Szydło złożyła wnioski o dymisję szefów służb: Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Nowa komisja ds. służb specjalnych natychmiast te wnioski zaaprobowała. Zasadne wydaje się pytanie : czy zaistniały jakieś nadzwyczajne okoliczności uzasadniające pośpiech ? Moim zdaniem tak, to decyzja prezesa PiS o jak najszybszym zawłaszczaniu państwa.

 6. Komitet Obrony Demokracji .

Pozornie mogło by się wydawać, że KOD nic nie ma wspólnego z tym cyklem. Moim zdaniem jednak ma i to bardzo dużo.  To pierwszy efekt tygodniowego zmasowanego ataku PiS na demokrację. Ludzie w ciągu dwóch dni utworzyli Komitet Obrony Demokracji, który zrzesza w tej chwili 30 tysięcy osób . Symbolem ruchu jest opornik , który jednoznacznie nawiązuje do stanu wojennego. Wtedy PZPR również gwałcił demokrację. Oddolne utworzenie Ruchu Obywatelskiego, to chyba jedyny plus pisowskich rządów. Przy takiej aktywności Rodaków jestem spokojny o przyszłość naszej wspólnej Ojczyzny. Jestem całym sercem z tymi, którzy bronią demokracji.

7. Czarna noc w polskim Sejmie.

PZPR - owski prokurator, broniący księdza pedofila Piotrowicz, w imieniu prezesa przedstawił uzasadnienie, moim zdaniem, prawnie bezskutecznych uchwał. Piotrowicz powiedział : "Parlament został już zawłaszczony" i wszystko jasne. Polacy już raz PZPR pokonali panie Piotrowicz, Polaków nie kupicie za coraz mgliste 500 złotych na każde dziecko. Polacy kochają wolność i nie ma ona dla nich ceny.


8.  Marszałek Kuchciński łamie prawo, za którym kilka dni temu głosował!!!

Marcin Majewski : 2-3 grudnia odbędzie się 3 posiedzenie Sejmu. PiS zamierza dokonać wyboru 5 "nowych" sędziów TK. Art. 137a ustawy o TK, który PiS sam (wraz z K'15) uchwalił przewiduje składanie wniosków zgłaszających kandydatów na sędziów TK w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie tego przepisu. Przepis wchodzi w życie 5 grudnia. Marszałek nie może sobie zarządzić przyjmowanie wniosków przed terminem, za przyjęciem którego zresztą sam głosował !! Wnioski zostaną złożone w oparciu o wczoraj znowelizowany regulamin Sejmu Art. 30 ust. 3 pkt. 5.
Należy zwrócić tylko uwagę, że art. 30 ust. 3 punkt (4) regulaminu Sejmu wyklucza zastosowanie punktu (5) - (wczoraj przyjętego), bo nie zachodzą "inne" okoliczności niż określone w punkcie (4), który odsyła do terminu ustawowego.Dla przypomnienia: >> Art. 30 ust 3. Wnioski składa się Marszałkowi Sejmu w terminie:( 4) ustalonym przez Marszałka Sejmu w przypadku wyboru organu po raz pierwszy, jeżeli ustawa nie określiła terminów zgłaszania kandydatów, a także kolejnych wyborów, jeżeli upływ kadencji nie wynika z aktów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",(5) ustalonym przez Marszałka Sejmu w przypadku zaistnienia innych niż określone w pkt 1-4 okoliczności powodujących konieczność dokonania wyboru.<< Czy Sejm może 2 grudnia dokonać wyboru 5 sędziów TK. To zależy w jaki sposób rozumiemy słowo "może". Jeśli: "może" - to tyle co nie istnieje w rzeczywistości fizyczna siła która by uniemożliwiała... - to może, bo nikt parlamentarnej większości nie zwiąże. Jeśli "może" - to tyle, co istnieje norma kompetencyjna uprawniająca określoną osobę bądź organ do podjęcia czynności konwencjonalnej mającej określone skutki prawne... - to oczywiście nie może.
 9. PiS po raz kolejny łamie Regulamin Sejmu !

    Po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann zgłosił wniosek o jego zamknięcie, ponieważ posiedzenie zostało zwołane z naruszeniem regulaminu Izby. Szef klubu parlamentarnego PO
mówił, że bieżące posiedzenie Sejmu zostało zwołane z naruszeniem art. 171 Regulaminu Sejmu, który dotyczy obowiązku marszałka Sejmu zawiadamiania odpowiednich organów państwa o planowanym posiedzeniu Izby
najpóźniej siedem dni przed tym posiedzeniem.

- Te siedem dni mija jutro, panie marszałku, więc wnoszę o zamknięcie tego posiedzenia, zwołanie Konwentu Seniorów i zwołania w sposób prawidłowy posiedzenia Sejmu, ponieważ jest olbrzymie ryzyko, że jakiekolwiek decyzje podejmowane dzisiaj będą nieważne - powiedział Neumann.

Pokazanie złamania regulaminu Sejmu po raz kolejny nie zrobiło żadnego wrażenia na PiSowskiej większości.

Niestety.