Interwencja ws. Puszczy Bialowieskiej

Sz. P.

Jan Szyszko

Minister środowiska

 

Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z art. 74. pkt.  2 Konstytucji  „ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych” Zatem jak w stosunku do zapisów Konstytucji mają
się działania podjęte w Puszczy Białowieskiej przez obecny rząd.

Puszcza Białowieska to kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi, w
której zachowały się jedne z ostatnich i największych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich. Puszcza Białowieska jest jedynym polskim
obiektem przyrodniczym na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, dlatego też zarządzanie nią musi uwzględniać wymogi UNESCO, w tym również zakaz komercyjnego pozyskiwania drzew.

W 2016 roku Ministerstwo Środowiska zezwoliło Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu „Lasy Państwowe” na zmianę planu urządzenia
lasu w części Puszczy Białowieskiej. Nowe plany zwiększyły kwoty pozyskania drewna, uzasadniając to m.in. potrzebą ochrony drzewostanu przed gradacją kornika drukarza. Z informacji pozyskanych wynika jednak, że prowadzona wycinka drzew nie chroni przez kornikiem. Sosny zaatakowane przez kornika są wycinane, ale nie usuwane z terenu co powoduje, że przez kilka dni nadal korniki mogą się żywić, rozmnażać i atakować kolejne rośliny.  Ponadto działania podjęte przez „Lasy Państwowe” zostały szeroko skrytykowane przez wiele organizacji m.in. Państwową Radę Ochrony Przyrody, Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, rady wydziałów biologicznych i przyrodniczych uniwersytetów Śląskiego, Gdańskiego oraz Warszawskiego i Jagiellońskiego.

Ponadto UNESCO wyraźnie podkreśla, że Puszcza została wpisana na Listę ze względu na trwające naturalne procesy i bogactwo martwych drzew, które są miejscem życia wielu rzadkich i chronionych gatunków. Z tego względu zagrożenie dla Puszczy stanowią wszelkie działania, polegające na wycinaniu i wywożeniu drzew z lasu. W ocenie ekologów i naukowców przeprowadzone wycinki mogą tylko zaszkodzić Puszczy, zwłaszcza jeżeli tak jak obecnie wycinka prowadzona jest ciężkim sprzętem.

W związku z powyżej przedstawionym stanem rzeczy, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odniesienie do poniższych kwestii:

1.      Ile drzew zostało usuniętych do dnia 20 czerwca 2017 r. od rozpoczęcia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

2.      Jakie były parametry tych usuniętych drzew z Puszczy Białowieskiej?

3.      Czy wycinka drzew obejmuje obszary lęgowe ptaków?

4.      Co dzieje się ze ściętymi drzewami?

5.     Ile wynoszą zyski Lasów Państwowych ze sprzedaży drewna pozyskanego w trakcie trwającej wycinki ?

                     

                        Z poważaniem     

                        Bogdan Klich
                        Senator RP