Interwencja w sprawie dróg dojazdowych do nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

W związku z tym spotkałem się dzisiaj z Łukaszem Szewczykiem dyrektorem Zarządu Inwestycji Miejskich celem omówienia rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających pacjentom i personelowi medycznemu dojazd do szpitala.

Planowane jest :

  • przebudowa ul. Kostaneckiego
  • rozbudowa ul. Jakubowskiego z włączeniem jej do ul. Wielickiej. 
  • przebudowa istniejącej tam pętli autobusowej, by umożliwić większą częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej.

    W II etapie:
  • nowa droga, która umożliwi dojazd do nowych budynków szpitalnych od strony południowej, bezpośrednio od ul. Kosocickiej. A ta łączy się z południową, autostradową obwodnica Krakowa.Otrzymałem zapewnienie, że do końca 2020 roku powinny być wszystkie zgody na modernizację tego układu.