Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie Krakowskiego Centrum Cyklotronowego

Zdjęcie

Treść interwencji :Sz. P.

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

 

 

W ostatnich doniesieniach medialnych znajdują się informacje, że
w  Krakowskim Centrum Cykoltronowym sprzęt do walki z rakiem nie jest
w pełni wykorzystywany – zaledwie w 10% u osób dorosłych, natomiast u dzieci zaledwie w ułamku procenta.

Warto nadmienić, że centrum kosztowało prawie 300 mln złotych
i umożliwia niszczenie komórek nowotworowych wewnątrz ciała praktycznie bez niszczenia zdrowych tkanek. Niestety decyzją krajowego konsultanta zdrowia zostało wskazanych jedynie pięć typów nowotworów, które można naświetlać z użyciem tego nowoczesnego sprzętu – są to m.in. struniak policzkowy (miała go 1 osoba w Polsce).

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1.      Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia w powyższej sprawie ?

2.      Dlaczego sprzęt ten nie jest w pełni użytkowany ?

3.      Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć jakieś stosowne kroki prawne zwiększające jego efektywność ?

Z poważaniem     

                               Bogdan Klich

Senator RP