Interwencja do Ministra Spraw wewnętrznych Błaszczaka

Sz. P.

Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z
pojawiającymi się w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi związanymi z agresją grupy młodych ludzi ubranych w koszulki Młodzieży Wszechpolskiej wobec przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji biorących udział w pokojowej  manifestacji KOD-u zorganizowanej pod hasłem
„Radom 76'. Droga do wolności”, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń oraz odpowiedzi na
postawione niżej pytanie:

1.      Jakie czynności podjęła Policja na miejscu celem identyfikacji i zatrzymania obu podejrzanych, którzy zaatakowali przedstawiciela KOD-u podczas pokojowej manifestacji z okazji rocznicy Radomskiego Czerwca 1976?

 

Z poważaniem     

  

Senator RP