Inauguracja programu Life

Walka o poprawę jakości powietrza najważniejszym zadaniem dla władz Krakowa i Małopolski. Z pomocą przychodzi unijny program LIFE pn. "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze.

Celem programu jest zintegrowanie działań samorządu województwa, gmin, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w celu poprawy jakości powietrza w Małopolsce".

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 45 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość projektu to 17 mln euro (71 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2015 r. do końca 2023 r.