Popierają mnie

Zdjęcie
Andrzej Zdebski
, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowiej w Krakowie, prezes Krakchemia SA:

"Pan Senator Bogdan Klich jest dla mnie osoba godną największego zaufania i jednym z najlepszych znanych mi ekspertów w sprawach międzynarodowych. Polski Senat potrzebuje właśnie takich osobowości".
Zdjęcie
Mieczysław Herod, weteran walk pod Tobrukiem, Kawaler Krzyża Virtuti Militari
brukiem, Kawaler Krzyża Virtuti Militari:

"Dobry przyjaciel, przywódca i człowiek wielkiego serca wypełnia swoje obowiązki w sposób rzetelny bardzo miło wspominam naszą współprace i jego zaangażowanie w sprawie kombatantów. Dziękuję z całego serca. Oddam na niego swój głos."
Zdjęcie
Weronika Duda, Radna Dzielnicy I Stare Miasto:

 "25 października oddam pierwszy raz głos w wyborach do Senatu RP. Zagłosuję na Pana Bogdana Klicha. Dlaczego? Ponieważ potrafi słuchać ludzi - zarówno tych, którzy podzielają jego poglądy jak i tych którzy mają inne zdanie. Dzięki temu zna on nasze problemy: i te duże i małe. Międzynarodowe, polskie i krakowskie. Zna problemy ludzi wielu pokoleń – młodych jak i starszych. Ale przede wszystkim wie jak je rozwiązać. Zagłosuję na Pana Bogdana Klicha, ponieważ warto wybrać mądry głos Krakowa w Senacie."
Zdjęcie
Profesor Ryszard Tadeusiewicz, polski inżynier (automatyka), profesor i trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, były prezes Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk:

"Poproszono mnie, żebym odpowiedział na pytanie, dlaczego popieram kandydata na Senatora RP Bogdana Klicha. W pierwszej chwili wydawało mi się, że to łatwe pytanie, a odpowiedź jest oczywista: popieram go, bo to mądry, kulturalny i uczciwy człowiek. Kiedyś to chyba wystarczało. Ale dzisiaj to chyba nie wystarczy, więc rozwinę moją myśl. Jestem zdania, że w Izbie Wyższej naszego Parlamentu powinny zasiadać osoby z doświadczeniem politycznym, które sprawdziły się w działalności publicznej. Powinny to być osoby, które są przewidywalne, ponieważ mają wyrazisty zbiór zasad moralnych i są skłonne trzymać się tych zasad, nawet jeśli wiąże się to z dużym kosztem osobistym czy politycznym. Obserwując działalność publiczną Bogdana Klicha od końca lat 90. ubiegłego wieku wielokrotnie dostrzegałem u niego wyżej wymienione cechy. Wielokrotnie jako obywatel, któremu nie jest wszystko jedno, z uznaniem odnotowywałem jego decyzje i jego działania. Ceniłem zawłaszcza jego działania na stanowisku Ministra Obrony Narodowej, gdyż oceniałem je jako mądre i dalekowzroczne. Popieram Bogdana Klicha jako kandydata na Senatora RP, bo wierzę, że jego doświadczenie i mądrość przydadzą się na tym stanowisku Polsce i Polakom."
Zdjęcie
Tadeusz Huk, aktor teatralny i filmowy:

"Dlaczego głosuję na Bogdana Klicha, wybór jest prosty. Wiedza, Uczciwość, Kompetencja. Znam od lat Jego oddanie i zaangażowanie w sprawy państwowe .Takich ludzi potrzebujemy w Senacie, ludzi obdarzonych empatią, ludzi którym można zaufać. Dlatego będę głosować na Bogdana Klicha."
Zdjęcie

Profesor Maria Kapiszewska, prorektor Krakowskiej Akademii im. A. Frycza - Modrzewskiego:

"Tak, popieram osobę Bogdana Klicha senatora RP, kandydata na senatora w nowej kadencji. Jest On człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej i politycznej oraz ogromnej wrażliwości społecznej. Przejawia się ona w konkretnym działaniu, w rozwiązywaniu a nie omawianiu problemów jednostek i grup społecznych. Oby większość polityków wypracowała w sobie te cechy, a wtedy i o nich będą pisane takie hymny pochwalne, a przy tym prawdziwe."

Zdjęcie

Zofia Oszacka, prezes Zarządu Fundacji Sapere Auso: 

"Bogdan Klich zbudował moje zaufanie konsekwencją w działaniu, skutecznością i kulturą osobistą, którą pokazał w obliczu trudnych wyzwań. Ma doświadczenie i wiedzę konieczną, by zmierzyc się z trudną rzeczywistością. Wspieram Senatora Klicha w Jego pracy dla pięknej i bezpiecznej Polski."

Zdjęcie
Prof. dr hab. med. Jerzy St. Sadowski:

"Pana Senatora Bogdana Klicha – rodowitego Krakowianina znam od bardzo wielu lat. Łączy nas nie tylko miłość do naszego miasta, ale także codzienna praca na jego rzecz. Bogdan jest człowiekiem niezwykle pracowitym, poświęcającym się sprawom społecznym i problemom Krakowian. Zna to miasto i jego mieszkańców, doskonale wyczuwa nasze nastroje i nasze problemy. Wielokrotnie czy to z Warszawy, czy z innej części Europy wracał, bo był najzwyczajniej potrzebny i żadna odległość nie była przeszkodą, gdy swoim wsparciem mógł pomóc w konkretnej sprawie.Doceniam jego doświadczenie i skuteczność w polityce, która często bywa gorzka i niewdzięczna. Niezawodna koncentracja na wytyczaniu kolejnych celów i ich sprawne osiąganie to cechy, których także miałem okazję doświadczyć.Żeby laurka nie była monotonna, to chciałbym do tej miski miodu dodać łyżkę dziegciu dotyczącą dziedziny, którą zajmuje się zawodowo. Stan zdrowia Krakowian - nierozłącznie jest związanym z powietrzem, jakim musimy oddychać w naszym mieście. Jako lekarz wiążę nadzieje że, człowiek taki jak senator Klich przyczyni się skutecznie do rozwiązania tego problemu. Chciałbym doczekać czasu, kiedy powietrze w Krakowie przestanie być jednym z czynników ryzyka zachorowania na różne choroby cywilizacyjne."
Zdjęcie
Bogdana Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych, Wiceprzewodniczący Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych:

"Za pośrednictwem tego listu pragnę wyrazić swoje poparcie dla kandydatury Pana Bogdana Klicha w nadchodzących wyborach do Senatu RR.

Zawsze mogłem liczyć na pomoc senatora Bogdana Klicha, kiedy poprosiłem o zaangażowanie i wsparcie w rozwiązaniu problemów, które sam przedstawiałem lub razem z organizacjami pozarządowym działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.Dotyczyło to spraw osób indywidualnych jak również pomocy organizacjom pozarządowym, w realizacji statutowych zadań."
Zdjęcie
Maciej Mach, działacz Solidarności w okresie 82 - 89, koordynator podziemia w Nowej Hucie, obecnie działający w Stowarzyszeniu Sieć Solidarności:

"Bardzo cenię senatora Bogdana Klicha jako wybitnego fachowca w dziedzinie wojskowości, obronności i polityki zagranicznej. Szczególny szacunek za lata w których był Ministrem Obrony Narodowej za stworzenie nowoczesnej armii. W sprawach Krakowa zawsze wspiera inicjatywy lokalne i jest ich zagorzałym orędownikiem. Będę głosował na Niego i wszystkich przyjaciół i znajomych zachęcam do tego. Nigdy nie zawiódł mnie podczas naszej 30 letniej znajomości."
Zdjęcie
Jerzy Mazgaj, prezes Delikatesów Alma:

„Z pełnym przekonaniem będę rekomendował wybór Bogdana Klicha do Senatu RP. Bardzo cenię Senatora Klicha jako wyjątkowego człowieka o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i dużym doświadczeniu politycznym w kraju i na arenie międzynarodowej. Pan Senator jest osobą niezwykle wyważoną, podejmującą odpowiedzialne decyzje stawiające na pierwszym miejscu dobro interesu publicznego. W moim osobistym odczuciu Senator Bogdan Klich to niezwykle uczciwy człowiek, któremu warto zaufać pod każdym względem. Dlatego właśnie tacy ludzie są godni, by piastować tak ważne funkcje w naszym państwie. Głosuj i Ty!”
Zdjęcie

Anita Gawłowska, architekt:


"Bogdan już we wczesnej młodości miał odwagę, aby rzucić wyzwanie przeważającym siłom zła, charyzmę aby skupić wokół siebie ludzi, siłę ducha i wytrwałość w dążeniu do celu oraz błyskotliwy intelekt i poczucie humoru nadające całości jego działań niespotykaną lekkość i wysoki styl..."

Zdjęcie
Michał Ryś- współtwórca firmy Dr Omnibus, wiceprezes Fundacji Hipoterapia:

"Popieram Bogdana Klicha, ponieważ znam go i wiem, że jest wyjątkowym politykiem, dla którego celem nie jest przysłowiowe "koryto", "ciepły stołek" w Warszawie czy zestaw przywilejów, tylko dobro naszej Ojczyzny, i to rozumianej nie tylko jako Polska, ale także tej mniejszej, krakowskiej, jaki i większej, europejskiej. Dodatkowo, w ostatnim czasie, zaczął się interesować bliską mojemu sercu tematyką startupów i na poważnie szukać metod wspierania tej błyskawicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki. Wcześniej niewielu polityków było zainteresowanych tym co robimy, zapewne z uwagi jeszcze relatywnie nieduży wkład startupów w polski dochód narodowy, a to przecież dzięki innowacjom i nowym technologiom będziemy mogli w przyszłości osiągać jeszcze szybszy wzrost gospodarczy i konkurować na rynku globalnym."
Zdjęcie

Jacek Łodziński, krakowski restaurator, z wykształcenia ekonomista, z pasji znawca historii sztuki, społecznik:

"Pana Senatora znam 26 lat i gorąco popieram Jego kandydaturę na stanowisko Senatora RP z siedmiu ważnych powodów, a z jednego Nie! Jest człowiekiem niezwykłej wyważonej mądrości, a zarazem odwagi. Zawsze szczerze zaangażowany w polskie sprawy. Jest politykiem na światową skalę. Ma wiedzę wojskową (co dzisiaj jest bardzo ważne!). Nie prowadzi awanturniczej polityki.Swoje racje umie klarownie przedstawić. Sporo zrobił dla Krakowa.Dlaczego Nie?! Bo Bogdanie następne lata nie będziesz miał czasu dla rodziny, siebie i przyjaciół."

Zdjęcie
Profesor Grażyna Skąpska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Socjologicznego:

"Głosowanie na Bogdana Klicha daje szansę, że Senat RP nie zostanie w całości opanowany przez pieniaczy i warchołów, ludzi, dla których racja stanu i dobre imię Polski znaczą niewiele, lub zgoła nic. Nie dajmy się zepchnąć poza granice cywilizowanej Europy. Dotychczasowa działalność Bogdana Klicha, Posła i Senatora RP, a także europarlamentarzysty stanowi świadectwo działania dla dobra naszego kraju. Działalnosć ta, a także postawa Bogdana Klicha w ważnych dla Polski momentach jest także kontynuacją pięknej tradycji ruchu "Solidarność" zawłaszczanej przez ludzi z tą tradycją mających niewiele wspólnego"
Zdjęcie

Halina Prozałowicz, dyrektorka DPS przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie:

"Tak, popieram osobę Bogdana Klicha Senatora RP, kandydata na senatora w nowej kadencji. Jest on człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej ipolitycznej oraz ogromnej wrażliwości społecznej. Przejawia się onaw konkretnym działaniu, w rozwiązywaniu, a nie omawianiu problemówjednostek i grup społecznych. Oby większość polityków wypracowaław sobie te cechy, a wtedy i o nich będą pisane takie hymny pochwalne,a przy tym prawdziwe.'

Zdjęcie

Krystyna Łyczakowska, architekt:

"Bogdan jest moim ulubionym politykiem, nigdy się na Nim nie zawiodłam. Ma w sobie coś takiego co pozwala „politykę”, upiorną dziedzinę naszego życia, uznać za coś potrzebnego i pożytecznego. Posiada empatię i wyczucie sytuacji, potrafi zareagować w odpowiednim momencie w ważnej sprawie czy to lokalnej (krakowskiej) czy ogólnopaństwowej. Jest też w swoich poczynaniach skuteczny i konsekwentny. Za to go cenię ogromnie."

Zdjęcie

Leszek Wójtowicz, poeta, pieśniarz i kompozytor:

"Prawo stanowić powinni ludzie mądrzy, posiadający zaufanie społeczne, które zdobyli wieloletnią, efektywną pracą dla naszego wspólnego dobra. Takim legislatorem jest senator Bogdan Klich."

Zdjęcie
Andrzej Sikorowski, muzyk, autor piosenek:

"Głosuję na Bogdana Klicha, bo to uczciwy facet, co nie jest częste w dzisiejszej polityce. Po prostu mam do niego zaufanie i wiem, że nie będzie siedział w senacie bezczynnie."
Zdjęcie
Bożena Breksa, nauczycielka średniej szkoły muzycznej, prezes Fundacji Pro Musica Bona: 

"Z wielką radością w najbliższych wyborach parlamentarnych popieram kandydaturę Bogdana Klicha na stanowisko senatora RP.

Znam go bowiem nie tylko jako człowieka  uczciwego i skromnego, życzliwego ludziom, ale także  kompetentnego i doświadczonego w sprawach ważnych dla Polski. Jestem przekonana, że nadal, jak to było w poprzedniej kadencji -  z największą starannością i sumiennością będzie wypełniał swoje obowiązki Senatora z pożytkiem dla kraju i naszej społeczności."

Zdjęcie
Rafał Sonik, przedsiębiorca, filantrop, zwycięzca Rajdu Dakar
:

"To uczciwy, prawy i energiczny człowiek. To przyzwoity polityk. Nieprzynależność partyjna, ale jego życiorys skłania mnie do głosowania właśnie na niego. Bogdan Klich do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej"
Zdjęcie

Stanisław Handzlik, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina:

"...widziałem go zawsze tam, gdzie podczas strajków, manifestacji iinnych akcji solidarnościowych wspierali nas studenci krakowskich uczelni. Ten młody, szczupły chłopak imponował otoczeniu nie tylko odwagą, ale i jasnością głoszonych idei i poglądów. Dziś, kiedy tak trudno o racjonalny dialog, Bogdan nadal jest tym, którego wypowiedzi wyróżnia klarowność, kultura i szacunek dla rozmówcy. Ja i moi przyjaciele szanujemy go jeszcze za roztropność i odpowiedzialność, lubimy za poczucie humoru. I taki powinien być krakowski reprezentant w Senacie RP."

Zdjęcie

Wiesław Latuszek-Łukasiewicz, 
lekarz, wydawca
:

"Bogdan Klich to jeden z nielicznych, którzy potrafią interes państwa przedkładać ponad własny."

Zdjęcie

Prof. dr hab. Wojciech Narębski
, weteran 2 korpusu gen. Andresa:

"Od kilku lat wraz z mymi kolegami ostatnimi weteranami 2 Korpusu popierałem i już jako jeden z dwóch ostatnich żołnierzy  gen. Andersa w Krakowie popieram nadal kandydaturę senatora  Bogdana Klicha na pełnienie nadal tej funkcji. Uważam go bowiem za człowieka w pełni  kompetentnego, który doświadczenie fachowe i polityczne nabyte podczas pełnienia funkcji ministra obrony narodowej wykorzystuje umiejętnie w swej działalności jako Senator RP"


Zdjęcie

Anna Rey
, krakowianka, realizująca się w prowadzeniu domu i wychowywaniu sześciorga dzieci:`

"Bogdana znam od wielu lat, jeszcze z czasów studenckich, z wyjazdów na narty wtedy, jak i później, zawsze zainteresowany sprawami społecznymi, skupiał ludzi wokół siebie, wokół celów      na których mu zależało. Podziwiam jego zaangażowanie i konsekwencję, z którą podejmuje zadania teraz, jako człowiek spełniony, jak i dawniej, w czasach PRL-u, gdy marzyliśmy o wolnej Polsce. Jestem matką szóstki dzieci, gdy sprawy publiczne są w rękach takich ludzi jak Bogdan, czuję się bezpieczniej."

Zdjęcie

Profesor Zdzisław Mach, europeista, socjolog, Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ:

"Popieram kandydaturę Bogdan Klicha ze względu na jego bardzo wysokie kompetencje szczególnie w sprawach obronności i polityki zagranicznej.Mam wielkie uznanie dla Jego działalności obywatelskiej oraz dorobku jako parlamentarzysty i polityka i cenię jego zdanie w sprawach publicznych"

Zdjęcie

Adam Zagajewski, poeta, eseista:


"Dlaczego podoba mi się Bogdan Klich? Bo jest wykształcony i ma poczucie humoru. Jest Europejczykiem, człowiekiem otwartym, kompetentnym. Wie, jak potrzebne bywają kompromisy w życiu zbiorowym. Oby właśnie tacy byli inni polscy politycy – może kiedyś… "

Zdjęcie
Profesora  Zbiegniew Ćwiąkalski, adwokat, były Minister Sprawiedliwości:

"Bogdana Klicha znam jeszcze od jego czasów studenckich, myślę, że spokojnie z 20 lat. Zawsze uważałem go za człowieka rzetelnego, kompetentnego, bardzo dobrze przygotowanego do wykonywania różnych funkcji.Traktuje swoją działalność, swoje funkcje z najwyższą powagą, z najwyższym szacunkiem. Z wielką przyjemnością zagłosuję na niego jako na Senatora, wierzę, że dalej będzie znakomicie wywiązywał się ze swoich zadań."
Zdjęcie
Janusz Skalski, szef kliniki kardiochirurgii dziecięcej CM UJ:

"Z satysfakcją dołączyłem do grona sympatyków i sprzymierzeńców Senatora Bogdana Klicha, mojego licealnego kolegi i kolegi lekarza. To jeden z najwybitniejszych polskich polityków, politologów i intelektualistów - z piękną kartą działalności w opozycji demokratycznej - w ponurych czasach komuny. Jest jak ja krakowianinem. Od lat cenię i podziwiam jego błyskotliwy język, nienaganne maniery i uczciwość. Te cechy należą do towarów, którymi celebryci w Polsce nie są niestety obdarzeni w nadmiarze. Senator Klich stanowi wyjątek. W swojej poselskiej i senatorskiej karierze i podczas pełnienia funkcji ministra nie pohańbił się obłudą, tak powszechną w zachowaniach i wypowiedziach jego oponentów. Chciałbym, aby w moim kraju nie było idiotycznych, żenujących kłótni, a nasi reprezentanci, wszak wybrańcy narodu, zachowywali się godnie, jak przystało na posłów i senatorów. Tak, jak to robi Klich. Senator Bogdan Klich."
Zdjęcie

Magdalena Maciukiewicz, adwokat:

"Bogdana Klicha znam dobrze od bardzo wielu lat. Jest prawym, świetnie wykształconym człowiekiem, doświadczonym politykiem, wie, co dobre dla Polski. Uważam, że w najbliższych wyborach parlamentarnych powinniśmy ponownie zdecydować o tym, że Bogdan Klich będzie Senatorem, dlatego będę na Niego głosować."

Zdjęcie

Krzysztof Jasiński, Dyrektor Teatru STU:


"Senatorem RP powinien być mądry, doświadczony, odważny i odpowiedzialny polityk.Takim jest Pan Bogdan Klich, dlatego go popieram."

Zdjęcie

Jan Ciesielski
, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina, współzałożyciel władzy podziemnej Solidarności:

"Pana Senatora Bogdana Klich znam już niemal 35 lat. Poznałem Go podczas tworzenia NZS-u na Akademii Medycznej w Krakowie.W latach 80-tych odznaczał się odwagą ale i rozwagą. Wraz z nami, hutnikami,brał czynny udział w strajku wiosennym w HiL w 1988r. Cenię Senatora również za to, że konsekwentnie realizuje złożone obietnice,Podczas wystąpień mówi spokojnie, rzeczowo przedstawia argumenty i nigdy nie ubliża przeciwnikom. Szanuje swoich adwersarzy. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i polityczną.Wspieram Pana Senatora Klicha też dla tego, bo wiem, że Pan Senator jest uczciwy, rzetelny i jestem pewien, że wstydu Polsce nie przyniesie."