Działamy na rzecz Parku Kurdwanów

Po rozmowie w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" interweniowałem w sprawie umowy z Urzędem Miasta Krakowa i Zadządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w sprawie rewitalizacji Parku Kurdwanów. 

Dziś na wizji lokalnej rozmawialiśmy na temat zakresu prac, które powinny zostać ujęte w koncepcji:

  • zapewnienie prawidłowej komunikacji pieszej przez park
  • ustawienie sceny od strony południowo-wschodniej z możliwością podłączenia prądu
  • włączenie części terenu szkoły do parku
  • montaż oczka wodnego 

Przede wszystkim jednak utrzymanie otwartego terenu dla mieszkańców, którzy mogą w nim spędzać aktywny czas z rodzinami i dziećmi,