Debata " Postawy młodzieży" - rocznica 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Na zaproszenie Edwarda E. Nowaka wziąłem udział w dyskusji. Ponadto gości byli jeszcze dr.hab. Henryk Głębocki oraz Jerzy Mielniczuk – ludzie, którzy czynnie uczestniczyli w ruchu studenckim. 

Wspominałem jak NZS powstawało w Krakowie, ludzi i tamte czasy gdy już w sierpniu, wrześniu zaczynaliśmy tworzyć zręby struktur, o celach i motywacji jaka nam towarzyszyła.  Dyskutowaliśmy dlaczego niezbyt dużo młodzieży zaangażowało się w NZS, bo ocenia się, że nie więcej niż 20% czyli tyle samo co należało do SZSP. Gdy wprowadzono stan wojenny w Polsce 13 grudnia, studenci strajkowali na AGH, duża część przyjechała na strajk do Huty Lenina. Około 30 studentów z Krakowa internowano. Potem zaczęły powstawać liczne inicjatywy struktur niezależnych. Jedną z nich SKODa – Studencki Komitet Obrony Demokracji, którą sam tworzyłem. Ponadto powstawały także inne:   Frakcja Działania NZS, potem Ruch Oporu NZS.