20. rocznica przystąpienia Polski do NATO

Dziś w 20 rocznicę przystąpienia Polski do #NATO szczególnie pamiętamy o tych, którzy dobrze służyli i służą krajowi w kraju i na misjach.

fot.Tadeusz Dytko