100 milionów na bezpieczeństwo podczas ŚDM

W budżecie państwa na 2016 rok są zwiększone środki na bezpieczeństwo podczas „Światowych Dni Młodzieży” – tę informację przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na moje pismo w tej sprawie.

Potrzebę budowy nowoczesnego systemu monitoringu poparło ponad 70% mieszkańców Krakowa w referendum wiosną 2014 roku. Już wtedy rozpocząłem konsultacje w tej sprawie.

Konieczność budowy takiego systemu potwierdzali policjanci. Potrzeba wzmocnienia monitoringu w mieście jest pilna także ze względu na organizowane już za rok w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, podczas których planowany jest przyjazd kilku milionów pielgrzymów z całego świata.

„Zapewnienie bezpieczeństwa w tych dniach w Krakowie jest kwestią ważną nie tylko lokalnie, wszak wystąpienie jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji może godzić w prestiż naszego kraju i może mieć wpływ na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. Sprawa ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście coraz większej liczby zamachów terrorystycznych w krajach europejskich.” — argumentowałem w piśmie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 26 sierpnia 2015 roku.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych — Grzegorz Karpiński, w odpowiedzi na moje pismo, zapewnił, że w przyjętym 7 września 2015 roku przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 została zaplanowana rezerwa celowa pn. „Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży” w wysokości 100 milionów złotych.

To dobra wiadomość dla Krakowa, wszak system i sprzęt przygotowany na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie zostanie i będzie służył poprawie bezpieczeństwa w Krakowie przez lata. 

Bezpieczny Kraków, bezpieczni mieszkańcy — to jak widać nie tylko jedno z moich haseł wyborczych, ale zobowiązanie, które konsekwentnie i skutecznie realizuję