25-06-2018

27 Szczyt Przewodniczących Klubów Parlamentarnych Grupy EPP

Zasadnicza dyskusja na szczycie dotyczyła rozdziału pieniędzy w przyszłym 7-letnim budżecie Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

23-06-2018

Komitet Obywatelski z inicjatywy Lecha Wałęsy

Z inicjatywy Lecha Wałęsy został utworzony Komitet Obywatelski 2018. Nowa inicjatywa ma skupić się na prawidłowym przebiegu wyborów w Polsce.

Czytaj dalej

20-06-2018

Kolejna rozprawa sądowa w procesie "jedenastu" protestujących pod parlamentem drzwi zamknięte.

W głośnym procesie "jedenastu" protestujących pod parlamentem drzwi zamknięte. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatruje odwołanie policji w trybie niejawnym. Pierwszy raz jako Senator RP nie mogę obserwować przebiegu rozprawy!

Czytaj dalej

18-06-2018

Akcja Wolontariusze Wolnych Wyborów

PO organizuje akcję Wolontariusze Wolnych Wyborów i poszukuje kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wzywamy, żeby ludzie mobilizowali się i przygotowujemy zaplecze dla zagwarantowania prawidłowego przebiegu głosowania.

Czytaj dalej

24-05-2018

Interwencja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admiistracji Joachima Brudzińskiego w sprawie Fundacji Obywatele RP

Groźba likwidacji Obywatele RP jest bardzo prawdopodobna. Musimy wszyscy bronić wolności zrzeszania się gwarantowanej przez #Konstytucję. Dlatego też żądamy od MSWiA zaprzestania niekonstytucyjnych działań i odpowiedzi na kluczowe pytania.

Czytaj dalej

07-05-2018

Rocznica śmierci Stanisława Pyjasa

Jak co roku pamiętamy o rocznicy śmierci Stanisława Pyjasa

Czytaj dalej

06-05-2018

Krakowskie Święto Europy

Dzisiaj w Krakowie odbyło się Święto Europy, podczas którego zbieraliśmy podpisy pod projektem ustawy o ochronie flagi #UE oraz dyskutowaliśmy o Unii Europejskiej w aspekcie bezpieczeństwa, kultury, gospodarki, młodych ludzi. Było sympatycznie, rodzinnie i przyjaźnie. Jedno jest pewne miejsce Polski jest w Europie

Czytaj dalej

25-04-2018

Rezolucja Rady Miasta Krakowa upamiętniająca WIOSNĘ SOLIDARNOŚCI '88

Tą rezolucją wyrażamy wdzięczność ludziom, którym zawdzięczamy wolność" - mówili radni w dyskusji nad rezolucją upamiętniającą Wiosnę Solidarności '88 w Krakowie. A potem rezolucję przyjęli jednogłośnie. Tak rozpoczęły się obchody rocznicy tych wydarzeń.

Dziękujemy za naszą wolność.

Czytaj dalej

18-04-2018

POrozmawiajmy w Staszowie

Wczoraj w ramach akcji POrozmawiajmy w województwie Świętokrzyskim odbyło się spotkanie w Staszowie. Gośćmi byli Posłanka Marta Golbik i Poseł Marek Krząkała. Dyskutowaliśmy na temat nadchodzącym wyborów samorządowych.

Czytaj dalej